Prevoz aerodrom Beograd Kombi Najjeftiniji Beograd Novi Sad Beograd

Taxi Ruma Aerodrom i vangradski prevoz Zasnovan na osnovnim zakonitostima u taksi tržištu, Beogradski taksi model je kreiran 2004. Godine za definisanje potrebnog broja taksi vozača u Beogradu 2005. On se zasniva na tržišnoj funkcionalnoj vezi između ekonomske cene i potražnje za taksi prevozom. Na 20 metara prilikom izlaska iz terminala sa desne strane nalazi […]